top of page

Условия за ползване

 

 

Използвайки този сайт вие автоматично се съгласявате със следните правила и условия за ползване. Ако не сте съгласни с описаните по - долу условия, молим да не ползвате и посещавате този сайт.
MediaTeam™ по никакъв начин не одобрява и не гарантира съдържанието на медийните пордукти, достъпът до които се предоставя чрез  нашия сайт. Екипът на MediaTeam™ не е в състояние и няма физическата възможност да проследява всеки медиен продукт и неговите издания за незаконно съдържание на порнография, расизъм, зловредни ориграми, авторски права и други.
Рискът свързан с използването на услугите или съдържанието се поема изцяло от потребителя.
Всички имена и лога на медиите са тяхна запазена марка. 
Страниците на сайтoвете ни live7.tv , live7.bg и media-bg.com могат да съдържат банери и/или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговярят други лица. Макар, че MediaTeam™ управлява местата, които предоставя, то ние не поемаме никаква отговорност за информацията, която се публикува и/или показва на тези страници.
Връзката към други сайтове не означава, че MediaTeam™ одобрява предлаганите там услуги, информация или продукти.
Сайтът предоставя достъп до медийни продукти и други продукти и ресурси, безвъзмездно или срещу заплащане, предмет на напрекъснато развитие и допълване. Конкретните услуги, цени и специфични условия на предоставянето им се описват на съответните страници на сайта.
MediaTeam™ не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на сайта /хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др./
Предоставяните услуги по никакъв начин не прехвърлят и не позволяват упражняването от ползващите сайта или от трети лица на каквито и да е права на интелектуална собственост върху медийните продукти и техните елементи.
MediaTeam™ не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.
MediaTeam™ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
MediaTeam™ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие ползването на нашия сайт.

 

СЕКЦИЯ ВИДЕО - MediaTeam™ дава правото на потребителите след регистрация да качват видео клипове с тематика "Изкуство" в секция "ВИДЕО". MediaTeam™ не носи отговорност за авторските права и съдържанието на клиповете, качени от потребителите. Всички клипове, които не са свързани с видовете изкуства, подредени тематично по категории в секцията или нарушават авторско право, съдържат насилие, или порнография ще бъдат изтривани.

 

 

Терминология:
Сайт ("website") - виртуален информационен ресурс, обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
live7.tv     live7.bg     media-bg.com ("Сайта" , "Сайтовете") - уебсайт, който дава възможност на потребителите да ползват услугите, предмет на тези Общи условия;
MediaTeam™  -  Дружество с ограничена отговорност, притежаващо сайтовете, предмет на тези Общи условия;
Потребител - всяко лице, което използва услугите на MediaTeam™, описани в настоящите Общи условия и предоставени посредством Сайтовете ни;
Медиен продукт/предаване - съвкупност от емисиии - филми или самостоятелна част от програмата на лицензиран и/или регистриран радио и/или телевизионен оператор, отличаваща се от другите такива по своето авторство, съдържание и/или аудиовизуална реализация - напр. Вечерните новини;

bottom of page